מבחן רמת אנגלית

יש למלא פרטים לפני שליחת המבחן. תקבלו את התוצאות לתיבת הדואר האלקטרוני שלכם
שם פרטי*:

שם משפחה*:

דואל*:

מספר טלפון*:

סקייפ(if relevant):

נא לבחור את תחום הענין:


Grammar and Vocabulary:

1. My father ______ a doctor.
is
are
have
go


2. Hi, I'm Paul and this is ______ wife Kathy.
her
our
my
they


3. She ______ fish.
don't eat
doesn't eat
eat
don't eats


4. ______ to the radio in the morning?
Listen you
Are you listen
Do you listen
Is listen


5. Please, ______ me a hotel room in Rome.
buy
check
book
call


6. Would you like _______ tea?
some
any
much
many


7. Paul was very ______ when he failed his driving test.
disappointing
disappointed
appointing
appointed


8. I'll let you know when she ______.
will arrive
arrive
arrived
arrives


9. You _______ come if you don't want to.
should
must
are able to
don't have to


10. He likes tennis,_________.
is he?
did he?
doesn't he?
didn't he?


11. There are two buses to London. You can take ______.
each
either
two
all


12. This car ______ in Japan by Toyota.
has manufactured
manufactures
manufactured
was manufactured


13. I'm looking forward ______ you.
to seeing
seeing
to see
and see


14. If you don't know his phone number, you can look it ______ in the phone book.
for
up
down
after


Reading Comprehension

What's in a name?
Recently, a couple in New Zealand were forbidden from naming their baby son 4Real. Even though New Zealand has quite liberal rules about naming children, names beginning with a number are not allowed. They decided to call him Superman instead.
In many countries around the world, unusual names for children are becoming more popular, especially since the increasing trend for celebrities to give their children wacky names. In Britain, you can call a child almost anything you like, the only restrictions on parents relate to offensive words such as swear words.(…)
1. A New Zealand couple recently wanted to name their son 4Real.
true
false
doesn't say


2. There are absolutely no rules about what you can name your child in Britain.
true
false
doesn't say


3. What is the closest synonym to the word 'wacky' (paragraph 2)?
beautiful
ugly
unusual
awful


Listening Comprehension

Please watch the following video and answer the questions.


1. How many different rooms can you have in this single space?
1 room
2 rooms
5 rooms
10 rooms


2. Where are we pretending to be?
Los Angeles
San Francisco
Washington DC
New York City


3. He is able to work from anywhere.
True
False
Doesn't say


 

מבחן רמה באנגלית

כדי לבחון את רמתך באנגלית, ענה על השאלות למעלה בכמה קליקים וללא תשלום. לאחר שתענה על שאלות הדקדוק,  אוצר המילים, הבנת הנקרא והבנת הנשמע, תוכל לגלות את רמת האנגלית הממשית שלך.

אם ציונך הסופי גבוה מ 12, רמת האנגלית שלך גבוהה מספיק על מנת לשפר את האנגלית שלך עם המתודה שלנו. הרשם עכשיו לשיעור ניסון חינם על מנת לדון במטרותיך עם אחד המורים שלנו.